U kunt uw kind aanmelden bij Aiolos door onderstaand aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld naar ons te mailen (info@aiolos.nl) of via de post te versturen. 

Wanneer er sprake is van (vermoeden van) DSM problematiek (kinderpsychiatrische problematiek zoals autisme, ADHD, angststoornis, depressie) kan de hulp vergoed worden door Holland Rijnland (voor kinderen onder 18 jaar). 
Dan is er een geldige verwijzing van uw huisarts, jeugdarts of jeugd- en gezinsteam nodig. Wanneer u woont in een woonplaats die niet valt onder deze regio, of uw kind is 18 jaar of ouder, of de problematiek is minder ernstig kunt u ook aanmelden, maar dan wordt de zorg niet vergoed. U krijgt dan zelf een rekening (zie ook bij Tarieven). U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een intelligentieonderzoek, coaching of begeleiding bij bijvoorbeeld faalangst, fixed mindset of executieve functieproblematiek.

Aiolos is wettelijk verplicht de toestemming van beide gezaghebbende ouders te vragen, voordat gestart kan worden met een hulptraject. Deze toestemming geeft u door de laatste pagina van het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 
Zonder het aanmeldformulier met deze handtekeningen kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Heeft u hier vragen over, mail ons dan.

Aanmeldingsformulier kind (0-12 jaar)

Aanmeldingsformulier jongere (12 jaar en ouder)