Wie zijn wij?

Judith Hendriks

Judith is psycholoog en werkt sinds 1998 in het speciaal onderwijs, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan met kinderen met diverse problematiek, zoals angststoornissen, autisme, ADHD, gedragproblemen en verstandelijke beperking. 
Zij heeft Aiolos opgericht in 2008, toen er veel vraag bleek naar haar kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Als moeder van twee hoogbegaafde kinderen weet zij precies tegen welke moeilijkheden je kunt aanlopen. 
Judith is ervaringsdeskundige en professional, breed geschoold in diagnostiek en behandeling van zeer uiteenlopende problematiek. Zij geeft speltherapie, (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast is zij geschoold in Mentaliseren Bevorderende Therapie en EMDR. Ook is ouderbegeleiding mogelijk. 
Judith is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en cognitief gedragstherapeut (VGCT). Zij heeft bovendien een achtergrond in de logopedie en SI therapie.


Tirza Bosma

Tirza is psycholoog en gespecialiseerd in het onderzoeken van en adviseren bij leer- en gedragsproblemen, o.a. dyslexie en sociaal-emotionele problemen, en in het bijzonder vragen rondom leervermogen. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar dynamisch testen, waarbij ze de onderzocht welke hulp en instructie een kind nodig heeft. 
Tirza zet haar expertise in bij de advisering aan ouders en leerkrachten en tevens in behandeling. Ze werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering in spel, coaching of therapie. Ze is PBS coach en werkzaam als docent en onderzoeker bij het onderwijscentrum VU en doceert psychodiagnostiek bij de postacademische opleidingen GITP-PAO en RINO. Tirza is GZ-psycholoog en psycholoog NIP.