top of page

Aanmelden met verwijzing
Wanneer er sprake is van (vermoeden van) DSM problematiek (kinderpsychiatrische problematiek zoals autisme, ADHD, angststoornis, depressie) kan de hulp vergoed worden via de Jeugdwet. Wij vallen onder Holland Rijnland (voor kinderen onder 18 jaar).  Er is een geldige verwijzing van uw huisarts, jeugdarts of jeugd- en gezinsteam nodig. We bieden Basis GGZ. Voor specialistische GGZ verzoeken we elders aan te melden.

Aanmelden zonder verwijzing (zelf bekostigen)

Wanneer u woont in een woonplaats die niet valt onder deze regio, of uw kind is 18 jaar of ouder, of de problematiek is minder ernstig kunt u ook aanmelden, maar dan wordt de zorg niet vergoed. U krijgt dan zelf een rekening (zie ook bij Tarieven). U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een intelligentieonderzoek, coaching of begeleiding bij bijvoorbeeld faalangst, fixed mindset of executieve functieproblematiek. Voor intelligentie-onderzoek werken we ook samen met Kind Centraal; zij hebben geen wachtlijst.

Aiolos is wettelijk verplicht de toestemming van beide gezaghebbende ouders te vragen, voordat gestart kan worden met een hulptraject. Deze toestemming geeft u door de laatste pagina van het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 
Zonder het aanmeldformulier met deze handtekeningen kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Heeft u hier vragen over, mail ons dan.

Aanmeldingsformulier kind (0-12 jaar)

Aanmeldingsformulier jongere (12-18 jaar)

Wachtlijst
We hebben op dit moment een wachtlijst van 4 maanden. 

Bent u van plan aan te melden voor de wachtlijst, neem contact met ons op: info@aiolos.nl
(houd in de vakanties rekening met een langere responstijd)

bottom of page