top of page

Hulpaanbod

Intelligentie
Aiolos heeft veel expertise op het gebied van intelligentie. Wij doen al jarenlang onderzoek bij kinderen met een (zeer) hoge (hoogbegaafdheid) of (zeer) lage intelligentie (verstandelijke beperking). Ook hebben wij ruim ervaring met intelligentieonderzoek bij kinderen met andere bijzonderheden, zoals (ernstige) faalangst, beelddenken of gedragsproblemen (ADHD, autisme).

Wij doen diagnostiek naar hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsachterstand met behulp van een intelligentietest, gesprekken en observaties. Informatie van school is een belangrijke aanvulling. 
Aiolos heeft de beschikking over diverse intelligentietests (WPPSI-IV, WISC-V, Rakit-2).
Per kind en zijn of haar hulpvraag wordt de meest passende test gekozen. 
Daarnaast kan gekeken worden naar het leerpotentieel van een kind: wat heeft het nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling?

 

Naar aanleiding van het onderzoek naar intelligentie en leerpotentieel worden altijd gedetailleerde adviezen gegeven. Uitgebreid omschreven onderwijsbehoeften behoren ook tot de mogelijkheden, zodat de school deze kan verwerken in het ontwikkelingsperspectief of handelingsplan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Veel vragen gaan over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Ouders en/of school ervaren problemen, er lijkt een discrepantie tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling of het kind klaagt zelf dat het moeilijk gaat in het contact of met zichzelf.
Wij doen onderzoek en behandeling bij o.a.: 
- Faalangst en perfectionisme
- Angst en teruggetrokkenheid
- Moeite met aansluiting met leeftijdgenoten  
- Boosheid of frustratie
- Laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen

Gedrag
Vaak is de eerste aanleiding voor het zoeken van hulp moeilijk gedrag. Thuis en op school zijn er problemen. Gedragstherapie is vaak een goede behandeling bij:
- Druk en ongeconcentreerd zijn
- Niet luisteren
- Woedebuien, ruzie
- Dwangmatigheid en starheid
- Problemen met werkhouding en motivatie

Leermoeilijkheden
Onafhankelijk van de intelligentie kunnen er bij een kind leermoeilijkheden optreden.
Wij doen hier onderzoek naar. Denk bijvoorbeeld aan: 
- Lees- en spellingsproblemen
- Executieve functies, werkgeheugen
- Leren leren en studievaardigheden 
(NB. wij doen geen onderzoek naar dyscalculie)

Voor het behandelen van problemen met het werkgeheugen, flexibiliteit en impulsiviteit bij ADHD bieden wij de Brain Game Brian training (voor meer informatie). Ook is het doen van een cursus Zelf plannen mogelijk. Deze is vooral geschikt voor middelbare scholieren die moeite hebben met het organiseren van hun (school)taken.

bottom of page