top of page

Tarieven en vergoedingen

Consulten

Telefonisch consult € 40,- per half uur
Individueel consult € 100,- per consult (45 minuten)

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere consulten

Een afspraak afzeggen
Moet minimaal 24 uur van tevoren. Afspraken die later worden afgezegd worden in rekening gebracht bij de cliënt (€ 60,-).

dsc00810.jpg

Onderzoeken

Onze onderzoeken bestaan altijd uit:

- Een intakegesprek 

- Onderzoek op één of twee dagen (afhankelijk van het aantal onderdelen en de mogelijkheden van het kind)

- Verslaglegging: één verslag voor ouders, één brief speciaal voor het kind

- Een adviesgesprek

Tarieven voor onderzoek 
Dit is afhankelijk van de vraagstelling. Er wordt altijd vooraf een offerte gemaakt.

Vergoeding

Via gemeente (Jeugdwet)
Sinds 1 januari 2015 wordt jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeenten en niet meer vanuit de basisverzekering. Aiolos heeft een contract met Holland Rijnland. Hieronder vallen de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.
Wij kunnen generalistische basis GGZ verlenen bij kinderen uit deze gemeenten, bij wie een DSM-5 stoornis aangetoond is of vermoed wordt.
Er is altijd een verwijsbrief nodig van een Jeugdteam, de huisarts of een medisch specialist om voor vergoeding in aanmerking te komen.
De gemeente vergoedt per cliënt in principe 14 uur zorg. Hieronder valt ook niet-cliëntgebonden tijd, zoals het uitwerken van onderzoeksgegevens, het schrijven van verslagen en het voorbereiden van behandelingen. Indien noodzakelijk kan er een verlening voor het aantal uur zorg worden aangevraagd. 

Via factuur
We bieden ook zorg/trajecten die niet vergoed worden door de gemeente vanuit de Jeugdwet. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een intelligentieonderzoek, coaching of begeleiding bij bijvoorbeeld faalangst, fixed mindset of executieve functieproblematiek. Deze zorg dient door ouders zelf of door de school betaald te worden. Wij zullen dan vooraf een offerte opstellen.

Registraties
Judith Hendriks is registerpsycholoog Kinder- en Jeugd NIP en cognitief gedragstherapeut (registratie bij de VGCT). Zij is tevens opgeleid in het doen van EMDR.
Judith staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Tirza Bosma is geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register en als psycholoog NIP.

Wij voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) via onze verzekering bij het NIP

bottom of page