top of page

Gezag

Beide gezaghebbende ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor een psychologisch onderzoek of behandeling. Ook wanneer zij gescheiden zijn. 
Wanneer deze toestemming door één van beide ouders niet gegeven wordt, kan er niet gestart worden.
Wij vragen u om deze toestemming te geven op het aanmeldingsformulier. 

bottom of page