top of page

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning

Aiolos biedt ouderbegeleiding en/of opvoedingsondersteuning aan ouders die vragen of twijfels hebben over de omgang met hun kind. Het opvoeden van een kind is voor veel ouders al lastig, maar een kind dat zich net wat anders ontwikkelt dan gemiddeld laat soms gedrag zien dat je niet zo gemakkelijk begrijpt. Dan kunnen wij helpen.

Vaak wordt begonnen met psychoeducatie. Ouders krijgen informatie over de ontwikkelingsfase van hun kind en de rol van eventuele problematiek daarin. Begrip van de situatie en van waarom een kind zich zo gedraagt helpt vaak al om gemakkelijker zelf verder te kunnen met de opvoeding. 
Wanneer er meer vragen zijn, gaan wij gaan samen met de ouders op zoek naar de moeilijke momenten en zoeken een oplossing. We kijken naar de mogelijkheden en krachten van ouders en kind, onze benadering is altijd oplossingsgericht. 
Hierbij maken wij gebruik van technieken van de bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie. Ook wordt er gebruik gemaakt van technieken van Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-k).

dsc00813.jpg

Ouderbegeleiding wordt ook gegeven aan de ouders van kinderen die in therapie zijn. Zij leren wat het kind ook leert en er wordt aandacht gegeven aan hoe zij hun kind kunnen helpen bij het oefenen met het nieuwe gedrag. Soms krijgt een kind huiswerk mee, het is dan fijn als zijn vader of moeder hem daarbij kan helpen.
Daarnaast is ouderbegeleiding bedoeld voor ondersteuning aan de ouders. Het gedrag van een kind verandert thuis als het werkt aan zijn angsten, boze buien of zelfvertrouwen. Dat is vaak positief, maar soms ook lastig voor ouders en de anderen in het gezin. In de ouderbegeleiding wordt gekeken naar de functie van dit nieuwe gedrag en hoe daarmee omgegaan kan worden.

De frequentie van de ouderbegeleiding varieert, afhankelijk van uw situatie. Dit wordt vooraf aan de behandeling met u afgesproken.

bottom of page