top of page

Hulptraject bij Aiolos

Als ouder kun je vragen hebben over je kind. Wij kunnen helpen op uiteenlopend gebied. Dit doen wij door middel van onderzoek, begeleiding of behandeling.

Kennismakings- of intakegesprek
Een traject begint bij ons altijd met een kennismakings-/intakegeprek. Dit kan met alleen de ouders zijn of ook met het kind erbij. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht waar de hulpvraag ligt en of Aiolos deze kan beantwoorden. Er wordt een plan gemaakt hoe dit zal gebeuren.
Vaak is er eerst onderzoek nodig voordat kan worden begonnen met een behandelingstraject. Of is er alleen een onderzoek nodig. Dan wordt daarmee begonnen.

dsc00805.jpg

Onderzoek 
Een onderzoek kan bestaan uit een observatie, vragenlijsten invullen, een intelligentietest, testjes naar concentratie of inlevingsvermogen, een spelobservatie en/of gesprekken met het kind en/of de ouders. Als ouders hiervoor toestemming geven zal ook de school hierbij betrokken worden.

Adviesgesprek en rapportage
Een onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. Dit is altijd met de ouders en, afhankelijk van (de leeftijd van) het kind, ook met het kind erbij.
In dit gesprek worden de resultaten besproken en een advies gegeven. Er wordt een uitgebreid rapport geschreven van het onderzoek. Daarnaast maken wij altijd een aparte brief voor het kind, waarin op zijn of haar niveau wordt uitgelegd wat er is onderzocht en wat ons advies is. Onze ervaring is dat kinderen dit erg waarderen en het advies vaak meteen opvolgen.

Behandeling
Wanneer uit het intakegesprek of uit het onderzoek blijkt dat therapie of begeleiding nodig is, kan deze meestal direct starten. Aiolos biedt cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie of speltherapie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Dit wordt in samenspraak met ouders en kind besloten. Ook het aantal behandelingen en de momenten van evaluatie worden samen met hen bepaald.

Behandelplan
Voor zowel een onderzoek als een behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met ouders en kind besproken. Zij geven schriftelijke toestemming voor het uitvoeren hiervan.

bottom of page